دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

بازدید سرپرست شهرداری قزوین و مدیران شهری از روند پیشرفت پروژه بلوار آیت اله باریک بین در فاز سوم

سيد مهدی کاظمی سرپرست شهرداری قزوین به همراه سید محمد علمی معاون فنی عمرانی شهردار به منظور بررسی نحوه اجرای پروژهبلوار آیت اله باریک بین (ره) از این پروژه بازدید کرده و در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند.

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری قزوین؛ این پروژه در فاز اول با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار، پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و فاز دوم و سوم آن در حال اجراست.

تصاویر مرتبط