پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی:

طرح ساماندهی کارگران فصلی در شهر قزوین اجرایی می شود

چهار نقطه از شهر جهت استقرار کارگران مکانیابی شده که در مرحله اول میدان مادر تجهیز و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین، اصغر الهیاری اظهار کرد: در طرح ارائه شده توسط سازمان خدمات طراحی چهار نقطه از شهر جهت استقرار کارگران مکانیابی شده که در مرحله اول میدان مادر تجهیز و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.


الهیاری با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی کارگران فصلی به جهت تکریم و حفظ حقوق شهروندی کارگران و حفظ سیمای شهری امری ضروری محسوب می‌شود، افزود: ساماندهی کارگران فصلی پس از انجام مطالعات تخصصی، استفاده از تجربیات شهرهای دیگر و ارائه طرح اجرایی مناسب توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین ‌با همکاری و همراهی دستگاه‌های مرتبط با موضوع اجرا خواهد شد.او در ادامه گفت: در اولین گام میدان مادر که پر تقاضا ترین نقطه است توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری آماده سازی شده و پس از آماده سازی زیرساخت‌های لازم از قبیل فضای مناسب و امکانات اولیه با همکاری انجمن صنفی کارگران ساختمانی به زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

تصاویر مرتبط