پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

بررسی مشکلات ناحیه منفصل شهری اسماعیل آباد

مشکلات ناحیه منفصل شهری اسماعیل آباد با حضور علی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر و قاسم الهیاری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین،حسین صلح جو و مهری السادات تقوی و فرج الله فصیح رامندی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به همراه محمد رمضانی معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و پوریوسفی مدیر منطقه سه و برخی از کارشناسان مربوطه در شهرداری قزوین انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛این نشست با حضور شهروندان ناحیه شهری اسماعیل آباد ر در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در این ناحیه شهری برگزار شد؛اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری در این جلسه به مشکلات اهالی رسیدگی کرده و شنونده صحبت های آنان بودند

بنابراین گزارش؛در این بازدید اهالی صحبت های خود را به صورت رودررو با اعضای شورای اسلامی شهرقزوین  و مدیران شهری مطرح کردند‌ و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و مدیران شهری پاسخگوی مسائل و مشکلات مطروحه از سوی شهروندان بودند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط