چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین خبر داد:

دوره آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت در شهرداری قزوین برگزار شد

مهران سعیدی، مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری دوره آموزشی با موضوع «فنون متره و برآورد و صورت وضعیت» ویژه مدیران و کارشناسان حوزه‌های عمرانی شهرداری در آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، سعیدی گفت: این دوره آموزشی با موضوع «فنون متره و برآورد و صورت وضعیت» به‌مدت 24 ساعت و با مشارکت 50 شرکت‌کننده در آبان‌ماه سال جاری توسط امور آموزش و توانمندسازی کارکنان اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان مدیریت سرمایه انسانی برگزار شد.

مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین هدف از برگزاری این دوره را دانش‌افزایی و آشنایی مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین با فهرست بها و روش‌های متره کردن انواع پروژه های ساختمانی عنوان کرد و افزود: این کارگاه آموزشی با ارائه سرفصل‌هایی نظیر کلیات اصول متره و برآورد در فازهای مختلف، دستورالعمل ها و طرح‌ها در پروژه، اصول تهیه قیمت واحد، تجزیه مقادیر، آنالیز بهاء، کلیات فهرست بهاء و فصول رشته ابنیه، اصول و مبانی تهیه برآورد اولیه و صورت وضعیت موقت و قطعی، نحوه تعیین ضرائب، نحوه محاسبه تجهیز و برچیدن کارگاه و نحوه پرداخت آن، نحوه محاسبه قیمت‌های ستاره‌دار، جدید و فاکتوری و نحوه درج کسورات قانونی برگزار شد.

مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین تصریح کرد: این کلاس آموزشی به‌صورت حضوری برگزارشده است و در صورت اخذ نمره قبولی در آزمون، شرکت‌کنندگان موفق به دریافت گواهینامه آموزشی از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین می‌شوند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط