روستاي گازرخان از توايع بخش رودبار الموت، شهرستان قزوين، با مختصات جغرافيايي 50 درجه و 36 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 26 دقيقه عرض شمالي، در فاصله 16 کيلومتري شرق شهر معلم کلايه و 110 کيلومتري شمال شرق شهر قزوين واقع شده است.