English (United States) Persian (Iran)
امروز: يکشنبه، 29 بهمن 1396 
English (United States) Persian (Iran)
آرشيو اخبار
1. احداث رصدخانه شهري در قزوين از ضروريات است  - (1396/11/29)
2. افزايش نقش مردم در تصميم‌گيري‌ها دراولويت مديريت شهري قراردارد  - (1396/11/29)
3. اولين جلسه طراحي سالن تئاتر استاندارد قزوين تشکيل شد  - (1396/11/29)
4. مشکلات محله راه آهن و مسجد سنجيده بررسي شد  - (1396/11/29)
5. دانشگاه آزاد قزوين با قطع درختان حاشيه آزادراه تخلف آشکار کرده است  - (1396/11/29)
6. احداث پل امام رضا (ع) به باغستان سنتي آسيب زده است  - (1396/11/29)
7. هزينه براي روابط عمومي به منظور سرمايه گذاري محسوب مي‌شود  - (1396/11/28)
8. اتصال دولتخانه به ديگر مراکز تاريخي، قزوين را صاحب پهنه گردشگري توانمند ميکند  - (1396/11/28)
9. دولتخانه شاهکار شهرسازي بوده احياي آن ضروريست  - (1396/11/28)
10. جلسه ارائه پروژه طرح ساماندهي سبزه ميدان برگزار شد  - (1396/11/28)
11. بودجه مؤسسه کاسپين و دانشگاه علمي_کاربردي تصويب شد  - (1396/11/28)
12. بررسي و تصويب اغلب کدهاي بودجه اي سازمان فرهنگي_ورزشي شهرداري قزوين  - (1396/11/28)
13. بررسي نهايي کدهاي برنامه اي سازمان فرهنگي به جلسه ديگري موکول شد  - (1396/11/25)
14. تشکر و قدرداني از مردم براي حضور پرشور در راهپيمايي 22 بهمن  - (1396/11/25)
15. بررسي ارزش منطقه بندي خريد تراکم و حسابرسي سازمانهاي آرامستانها و آتش‌نشاني  - (1396/11/24)
16. مباحث ترافيکي خيابان پادگان و ايمن سازي محله باقرآباد بررسي و تصميم‌گيري شد  - (1396/11/23)
17. حضور سخنگو و رئيس کميسيون محيط زيست شورا در راهپيمايي 22 بهمن  - (1396/11/23)
18. حضور رئيس و اعضاي شوراي شهر و شهردار در راهپيمايي 22 بهمن  - (1396/11/23)
19. دعوت رييس شوراي اسلامي شهر وشهردارقزوين از مردم براي حضور در راهپيمايي با شکوه 22 بهمن  - (1396/11/23)
20. دهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر استان افتتاح شد  - (1396/11/23)
21. تبليغات در بدنه اتوبوسهاي درون شهري بايد با ضوابط خاصي انجام شود  - (1396/11/19)
22. بايد درحوزه حمل ونقل عمومي تصميم عاقلانه بگيريم  - (1396/11/19)
23. تراموا ميتواند يکي از شاخصترين پروژهاي شهرداري درسال آينده باشد  - (1396/11/19)
24. پروژه هاي خام و بدون مطالعه نبايد به صحن شورا راه پيدا کند  - (1396/11/19)
25. نواحي منفصل و متصل شهري همچون اسماعيل آباد هنوز خط اتوبوسراني ندارند!  - (1396/11/19)
26. جشن بزرگ ورزش و سلامت مادران و دختران به مناسبت پيروزي انقلاب برگزارشد  - (1396/11/19)
27. حق عضويت در سازمان تاکسيراني کاهش پيدا ميکند  - (1396/11/18)
28. بهاي خدمات حد نصاب تفکيک و تخلفات ساختماني نواحي منفصل شهري بررسي شد  - (1396/11/18)
29. آموزش هاي شهروندي بايد اصولي و ادامه دار باشد  - (1396/11/18)
30. بايد محل دپوي خاک کشاورزي از نخاله هاي ساختماني جدا شود  - (1396/11/18)
31. توان تشکلهاي غيردولتي دراجراي طرح تفکيک زباله از مبدأ كارگشاست  - (1396/11/18)
32. سيستم ارتباط اضطراري سازمان آتش نشاني به بودجه بيشتري نياز دارد  - (1396/11/18)
33. تفکيک زباله از مبدأ با به کارگيري ابزارهاي تشويقي مسيري رو به رونق دارد  - (1396/11/18)
34. بودجه نواحي منفصل بايد افزايش مناسبي داشته باشد  - (1396/11/18)
35. آسفالت و زيرسازي جاده نسيم شمال ضروريست  - (1396/11/18)
36. بررسي و تصويب بودجه حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري مرکز استان  - (1396/11/16)
37. مجموعه هاي گردشگري بايد براي همه شهروندان و معلولين دسترس پذير شوند  - (1396/11/16)
38. نشست مشترک رئيس و اعضاي شورا با بسيج جامعه زمان حضرت صاحب الامر (عج)  - (1396/11/16)
39. شهرداري درباره پروژه ساماندهي امامزاده حسين(ع) بيشتر از تعهداتش عمل کرده است  - (1396/11/16)
40. خانه آمادگي جسماني قزوين باحضور اعضاي شوراي شهر افتتاح شد  - (1396/11/16)
41. خانه آمادگي جشماني قزوين باححضور اعضاي شوراي شهر افتتاح شد  - (1396/11/16)
42. خانه آمادگي جسماني قزوين باحضور اعضاي شوراي شهر افتتاح شد  - (1396/11/16)
43. رقم کد بودجه پروژه هاي ورزشي و حمايت از ورزش، بسيار ناچيز است  - (1396/11/16)
44. رقم کد بودجه نواحي منفصل بايد افزايش پيدا کند  - (1396/11/16)
45. بررسي و تصويب بودجه عمراني لايحه پيشنهادي سال 97 شهرداري به اتمام رسيد  - (1396/11/15)
46. ديدار رؤساي کميسيونهاي فرهنگي و محيط زيست با همسر آيت الله باريک بين  - (1396/11/14)
47. ورودي شهر و انتقال خط لوله نفت در کميسيون عمران بررسي شد  - (1396/11/14)
48. پيگيري نمايندگان مجلس براي اختصاص قير و بهسازي جاده اسماعيل آباد  - (1396/11/14)
49. توجه به نواحي شهري همچون اسماعيل آباد و افزايش ?? درصدي بودجه اين مناطق درلايحه بودجه سال ??  - (1396/11/14)
50. بررسي و حل مشکلات ناحيه شهري اسماعيل آباد  - (1396/11/14)
51. روساي کميسيونهاي املاک و عمران با پدرومادر شهيد حسين گروسي ديدار کردند  - (1396/11/14)
52. روساي کميسيونهاي املاک و عمران شورا با خانواده مرحوم آيت الله باريک بين  - (1396/11/14)
53. رئيس شوراي شهر در آيين آغاز ايام ا... دهه فجر شرکت داشتند  - (1396/11/14)
54. قرارداد دوچرخه کرايه‌اي و اساسنامه باشگاه ورزشي بررسي‌شد  - (1396/11/12)
55. پارلمان محلي قزوين بررسي و تصويب کدهاي تملکي سال جديد را به اتمام رساند  - (1396/11/11)
56. مخاطيان قطع و صدمه به درختان شهر جريمه مي شوند  - (1396/11/11)
57. روند بررسي و تصويب کدهاي تملک پروژه هاي شهرداري در سال جديد ادامه دارد  - (1396/11/11)
58. لايحه عوارض قطع درختان و نامه شرکت پرچمداران بررسي شد  - (1396/11/11)
59. تفاهم نامه همکاري مديريت شهري با شرکت کره جنوبي امضاء شد  - (1396/11/11)
60. مديريت يکپارچه پسماند در ايران به شکل جدي مطرح است  - (1396/11/11)
61. تهديد مديريت پسماند در قزوين را به فرصت تبديل خواهيم کرد  - (1396/11/11)
62. نشست مجموعه مديريت شهري قزوين با هياتي متخصص از کشور کره جنوبي برپاشد  - (1396/11/11)
63. شوراي شهر پرونده بررسي و تصويب کدهاي درآمدي لايحه پيشنهادي شهرداري را بست  - (1396/11/9)
64. برخي ارقام لايحه بودجه پيشنهادي شهرداري بدون توجيه است  - (1396/11/9)
65. پارکينگ طبقاتي در چند نقطه از شهر بايد احداث شود  - (1396/11/9)
66. تاکيد شورا به تنظيم لايحه بودجه واقعي ازسوي شهرداري قزوين است  - (1396/11/9)
67. رقم کد بودجه جرايم کميسيون ماده ??? بايد افزايش يابد  - (1396/11/9)
68. برخي کدهاي درآمدي لايحه بودجه سال ?? شهرداري تصويب شد  - (1396/11/9)
69. نمايشگاه حيات وحش با حضور سخنگو و رئيس کميسيون مالي شورا افتتاح شد  - (1396/11/9)
70. تلاش دستگاهها در برف روبي جاده هاي استان و معابر شهري قابل تقدير است  - (1396/11/9)
71. حضور اعضاي شوراي شهر در سازمان پسماند و رصد تجهيزات اين ارگان  - (1396/11/8)
72. تجهيزات و ماشين آلات برف روبي از آغازين ساعات بارش برف کار خود را آغاز کردند  - (1396/11/8)
73. فعاليت، تجهيزات و ماشين آلات برف روبي شهرداري قزوين توسط اعضاي شورا رصد شد  - (1396/11/8)
74. 300 پاکبان خيابانهاي شهر را برف روبي کردند و 20 بي خانمان ساماندهي شدند  - (1396/11/8)
75. حضور شبانه رئيس شورا در بازديد از روند برف روبي معابر شهر قزوين  - (1396/11/8)
76. جديدترين نقشه گردشگري شهر قزوين رونمايي شد  - (1396/11/7)
77. نمايشگاه گردشگري فرصت خوبي براي معرفي توانمندي‌هاي قزوين است  - (1396/11/7)
78. توسعه گردشگري موجب ايجاد درآمدهاي پايدار مي شود  - (1396/11/7)
79. براي تبديل قزوين به مقصد گردشگري بايد زيرساخت هاي لازم ايجاد شود  - (1396/11/7)
80. حضور اعضاي شورا در غرفه صندوق احياء بناهاي تاريخي  - (1396/11/7)
81. بازديد رئيس و اعضاي شورا از غرفه شهرداري قزوين در نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران  - (1396/11/7)
82. بازديد رئيس و اعضاي شورا از غرفه شهرداري قزوين در نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران  - (1396/11/7)
83. در تعيين عوارض نصب تابلو واحد صنفي به معيشت مردم توجه شود  - (1396/11/5)
84. ادامه برنامه 5 ساله دوم شهرداري قزوين در کميسيون برنامه ريزي شورا  - (1396/11/5)
85. معلولين منتظر تحقق وعده يکماهه شورا براي راه‌اندازي تاکسي ويژه آسيب‌مندان هستند  - (1396/11/5)
86. در فصل بودجه نويسي از مشاوران استفاده شود  - (1396/11/4)
87. مشکل تعاوني مسکن بيمارستان بوعلي بايد مورد بررسي و حل قرار بگيرد  - (1396/11/4)
88. نايب رئيس شورا بر تشکيل اتاق فکر براي حل مشکلات سلامت شهر تأکيدکرد  - (1396/11/4)
89. آغاز جلسات بررسي بودجه از هفتم بهمن ماه 96  - (1396/11/4)
90. تخفيف 100 درصدي شوراي شهر براي نصب تابلو معرفي کاربري واحدهاي صنفي  - (1396/11/4)
91. اعضاي هيأت مديره نظام پرستاري تقدير شدند  - (1396/11/4)
92. تعيين تکليف مصوبات مغايرت گرفته شده ازسوي فرمانداري در جلسه شورا  - (1396/11/4)
93. اقدام انقلابي دادستان در حذف عوارض اتوبان قزوين_ زنجان ستودني است  - (1396/11/4)
94. اعضاي شورا از پرستاران تقدير کردند  - (1396/11/4)
95. اعضاي شورا از پرستاران تقدير کردند  - (1396/11/4)
96. اعضاي شورا از پرستاران تقدير کردند  - (1396/11/4)
97. حرکت سازمان زيباسازي به خودکفايي، براساس تاکيدات شوراي شهر  - (1396/11/3)
98. لايحه اخذ عوارض از تابلوهاي صنفي و تبليغاتي زيباسازي بررسي شد  - (1396/11/3)
99. رئيس شورا بر تشکيل کارگروه مشترک اصناف و شهرداري تاکيدکرد  - (1396/11/3)
100. کتابهاي "قزوين شناسي" بهترين هديه شهرداري به ميهمانان خارج از استان است  - (1396/11/3)
101. سخت گيري بيش از اندازه به مردم درحوزه ساخت وسازها صحيح نيست  - (1396/11/3)
102. مشکلات عمراني قديمي ترين مرکز کانون پرورش فکري بررسي شد  - (1396/11/2)
103. اعتماد مردم در پرداخت عوارض قانوني، روند خدمت را بهتر مي‌کند  - (1396/11/2)
104. احداث کمربندي شرقي قزوين مهم تر از کنار گذر است  - (1396/11/2)
105. "کنار گذر شرق قزوين" در حل بسياري از مشکلات ترافيکي تاثيرگذار است  - (1396/11/2)
106. ابعاد مختلف تقاطع غيرهمسطح امام رضا (ع) بررسي شد  - (1396/11/2)
107. اتمام پروژه‌هاي نيمه کاره و عدم کلنگ زني طرح‌هاي بدون مطالعه  - (1396/11/2)
108. اجراي طرح آسان خدمت به طور جدي پيگيري شود  - (1396/11/2)
109. پرداخت بدهي 254 ميلياردي شهرداري به بانک شهر درسال 97  - (1396/11/2)
110. مهديه سادات قافله باشي به شهرداري تذکر داد  - (1396/11/2)
111. کميسيون فرهنگي شورا با موضوع بررسي نامه‌هاي واصله برگزار شد  - (1396/11/2)
112. نمايشگاه گروهي نگارگران مکتب قزوين مورد بازديد قرارگرفت  - (1396/11/2)
113. لايحه 635 ميليارد توماني سال 97 شهرداري قزوين به شورا تقديم شد  - (1396/11/2)
114. لايحه بودجه سال97 رشد 14 درصدي نسبت به سال جاري دارد  - (1396/11/2)
115. بازبيني تجهيزات آتش نشاني ضمن بررسي لايحه بودجه سال ??  - (1396/11/2)
116. لوايح کميسيون املاک در جلسه شورا تصويب شد  - (1396/11/2)
117. گراميداشت ياد و خاطره شهداي پلاسکو در جلسه پارلمان محلي  - (1396/11/2)
118. کميسيون ورزش و سلامت شورا با موضوع بررسي نامه‌هاي واصله برگزار شد  - (1396/11/2)
119. لوايح شهرداري در کميسيون املاک و مستغلات بررسي شد  - (1396/11/1)
120. طرح کمربند شرقي قزوين بررسي شد  - (1396/11/1)
121. ارسال طرح پارک بانوان جنوب شهر بعد از تکميل به شورا  - (1396/11/1)
122. ترويج فرهنگ ايثار و شهادت وظيفه تمامي آحاد جامعه است  - (1396/10/28)
123. طراحي اِلمان خاص براي شهداي شاخص و جانمايي آن در مرکز شهر، ضرورت دارد  - (1396/10/28)
124. گزارش عملکرد شهرداري دربخش تحقيق و پژوهش ارائه شد  - (1396/10/28)
125. سريال شوق پرواز در معرفي شهيد عباس بابايي موفق عمل کرد  - (1396/10/27)
126. همراه نامگذاري معابر به نام شهداء، زندگي نامه آنها نيز اطلاع رساني شود  - (1396/10/27)
127. زنده نگاه داشتن نام و ياد شهداي جاويد الاثر ضروريست  - (1396/10/27)
128. طي مسير در راه شهداء از اهداف شوراي پنجم است  - (1396/10/27)
129. شوراي دانش آموزي دبيرستان دخترانه اباصالح درجلسه پارلمان محلي حضور يافتند  - (1396/10/27)
130. حضور مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان در جلسه شورا  - (1396/10/27)
131. گزارش حسابرسي سازمانهاي پايانه ها و تاکسيراني به تصويب شورا رسيد  - (1396/10/27)
132. تحويل و بررسي برنامه 5ساله دوم شهرداري از پايان هفته آتي  - (1396/10/27)
133. بازديد رئيس و اعضاي شوراي شهر از زندان چوبيندر  - (1396/10/27)
134. بحث و بررسي پيرامون مشکلات فرودگاه قزوين  - (1396/10/26)
135. رئيس و اعضاي شوراي شهر با بازرس کل استان قزوين ديدار و گفت وگو کردند  - (1396/10/25)
136. مشارکت دستگاه قضا در تعيين تکليف پروژه هاي بلاتکليف شهري ضروريست  - (1396/10/25)
137. بودجه سازمان آتشنشاني شهرداري درسال 97 بايد افزايش يابد  - (1396/10/25)
138. گزارش افتخار آفريني مدال‌آوران مسابقات جهاني محاسبات ذهني درکميسيون فرهنگي  - (1396/10/25)
139. بازديد رؤساي کميسيونهاي املاک و عمران از منطقه2 شهرداري قزوين  - (1396/10/25)
140. برگزاري آئين ملاقات مردمي اعضاي شورا در مناطق سه گانه شهرداري  - (1396/10/25)
141. محيط زيست سالم و هنر از عوامل موثر براي داشتن شهري با نشاط است  - (1396/10/25)
142. تأکيد به همراهي دادگستري استان در ايجاد راه دسترسي خارج از ناحيه شهري به زندان چوبيندر  - (1396/10/24)
143. خطوط انتقال نفت و گازي که از قزوين ميگذرد، همانند بمب ساعتي نهفته در دل شهر است/آرمان رونق گردشگري داريم، ولي زيرساخت هاي آن موجود نيست  - (1396/10/24)
144. از صدور آراي هزينه‌بر براي شهرداري جلوگيري شود  - (1396/10/24)
145. رئيس شورا با معاون پژوهش مديريت نوسازي استانداري پيرو موضوع تحول اداري تشکيل جلسه داد  - (1396/10/24)
146. تشکيل جلسه کميسيون فرهنگي شورا با دستورکار بررسي موضوعات مطروحه  - (1396/10/24)
147. قول مساعد رييس کل دادگستري استان براي همکاري با شورا و شهرداري در حل برخي مشکلات شهري  - (1396/10/24)
148. حضور رئيس کل دادگستري استان، شهردار و مديران شهري در جلسه پارلمان محلي  - (1396/10/24)
149. وضعيت شرکت پرچمداران در کميسيون خدمات شهري بررسي شد  - (1396/10/10)
150. بانوان در هر منطقه، بايد حداقل يک فضاي اختصاصي داشته باشند  - (1396/10/10)
151. ايده احداث پارک بانوان بايد منطبق با واقعيت اجتماعي محله باشد  - (1396/10/10)
152. متأسفانه زيرزمين خانه ها را باشگاه مي کنند!  - (1396/10/10)
153. چهارمين جلسه احداث پارک بانوان جنوب شهر تشکيل شد  - (1396/10/7)
154. تأکيدات شورا در رابطه با لايحه تجليل از قهرمانان و ورزشکاران فراملي  - (1396/9/21)
155. زنگ خطر حذف مطالعه کتاب در خانواده‌ها به صدا درآمده است  - (1396/9/20)
156. کوچه‌هاي شهر به نام مفاخر فرهنگي و ورزشي مزين شود  - (1396/9/20)
157. قابليت واگذاري کتابخانه‌هاي تحت مالکيت شهرداري به نهاد کتابخانه‌ها  - (1396/9/20)
158. تصويب سه لايحه کميسيون املاک در شوراي شهر قزوين  - (1396/9/20)
159. راه اندازي کتابخانه تخصصي خوشنويسي در سراي سعدالسلطنه در الويت قرار بگيرد  - (1396/9/20)
160. شوراي شهر قزوين براي تقويت نهاد کتابخانه ها تلاشگر است  - (1396/9/20)
161. دفتر تسهيلگري ديمج اعتماد لازم براي نوسازي بافت فرسوده را ايجاد مي‌کند  - (1396/9/20)
162. مشارکت بخش خصوصي با دفاتر تسهيلگري نوسازي بافت فرسوده قابل اجراست  - (1396/9/20)
163. اصلاح و نوسازي کالبدي بافت بايد هدف اصلي دفاتر تسهيل گري باشد  - (1396/9/20)
164. محله هادي آباد و آبشار نيازمند ايجاد دفاتر تسهيلگري هستند/بحران ترکيدگي لوله هاي آب و نشست زمين دربافت فرسوده حل شود  - (1396/9/18)
165. تصويب لايحه تقدير از ورزشکاران افتخارآفرين فراملي در شوراي شهر قزوين  - (1396/9/18)
166. بررسي موضوعات مربوط به ستاد اقامه نماز استان در کميسيون فرهنگي  - (1396/9/18)
167. بررسي و تصويب 5 لايحه ملکي در کميسيون املاک و مستغلات شوراي شهر قزوين  - (1396/9/18)
168. سياستهاي شورا دربخشهاي عمران و شهرسازي اعلام شد  - (1396/9/18)
169. بررسي لايحه ساماندهي تاکسي آنلاين يا برخط روي ميز کميسيون حمل و نقل پارلمان محلي قزوين  - (1396/9/16)
170. شاخص‌هاي عملياتي برنامه دوم پنج‌ساله تعيين شود  - (1396/9/16)
171. مجلس شوراي اسلامي "قانون کار" را دستخوش تغيير قرار ندهد  - (1396/9/16)
172. اگر خطوط بي.آر.تي در قزوين اجرا نشود، مشکل ترافيک حل نخواهد شد  - (1396/9/16)
173. گزارشي از سخنان اعضاي شورا در ضرورت احياي بافت فرسوده هادي آباد  - (1396/9/16)
174. هادي آباد با همکاري استانداري و نهادهاي مرتبط احياء مي شود  - (1396/9/16)
175. اختصاص اتوبوس فرهنگي به نواحي منفصل شهري  - (1396/9/16)
176. ترويج استفاده از حمل و نقل عمومي مهمترين سياست گذاري مديريت شهري باشد  - (1396/9/16)
177. قدرداني از مردم قزوين به خاطر کمک به زلزله زدگان کرمانشاه  - (1396/9/16)
178. اختصاص کميسيون تلفيقي براي بررسي برنامه 5 ساله دوم شهرداري  - (1396/9/16)
179. افکارسنجي از مردم براي تدوين لايحه بودجه سال 97  - (1396/9/16)
180. لايحه بسته تشويقي 100 درصدي عوارض صدور پروانه ساختماني در هادي آباد تصويب شد  - (1396/9/16)
181. استفاده از ظرفيت آحاد جامعه براي ارتقاي جايگاه شوراياران  - (1396/9/16)
182. اختصاص وامهاي کم بهره به خانوارهاي زلزله زده دردستورکار مسوولان قرار بگيرد  - (1396/9/16)
183. لايحه تبديل وضعيت قراردادهاي حجمي نوع2 به شورا ارائه شود  - (1396/9/16)
184. رسانه ها قزوين را در انتخاب پايتخت کتاب ايران ياري رسانند  - (1396/9/13)
185. اختصاص رقم باقيمانده از اعتبار بزرگذاشت اربعين حسيني به زلزله زدگان  - (1396/9/13)
186. شهردار روند اجراي پروژه‌هاي عمراني را تسريع بخشد  - (1396/9/2)
187. صحبت‌هاي اعضاي شورا درباره برخي مغايرتهاي فرمانداري  - (1396/9/2)
188. لايحه کمک به مردم مناطق زلزله زده غرب کشور به شورا ارسال شود  - (1396/9/2)
189. تأکيدات اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه  - (1396/9/1)
190. حضور رئيس و اعضاي شوراي شهر در ستاد پشتيباني کمک به زلزله زدگان غرب کشور  - (1396/9/1)
191. انتصاب جديد رئيس سازمان فرهنگي با معيار قانوني و اداري مطابقت ندارد  - (1396/9/1)
192. "مهدي عبدالرزاقي" به عضويت شوراي عالي استان هاي کشور در آمد  - (1396/9/1)
193. طرح تفکيک از مبدأ بدون برنامه ريزي دقيق و مشارکت مردم امکان پذير نيست  - (1396/9/1)
194. اعلام سياستهاي کلي بودجه سال 97 ازسوي اعضاي شورا  - (1396/9/1)
195. وضعيت و عملکرد شرکت پرچم داران آتيه زاگرس بررسي شد  - (1396/9/1)
196. حضور در ايستگاههاي آتش نشاني و تقدير از پاکبانان خدوم شهر  - (1396/9/1)
197. بازديد رئيس و اعضاي شوراي شهر از برخي مراکز فرهنگي درحال ساخت قزوين  - (1396/9/1)
198. عيادت اعضاي شوراي شهر قزوين با آيت اله محمدي تاکندي  - (1396/9/1)
199. نامه فرمانداري درمورد مصوبات مرکز استان بررسي شد  - (1396/9/1)
200. شرکتي که سهامدار عمده ي آن شهرداري قزوين است نبايد زيانده باشد  - (1396/9/1)
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |