English (United States) Persian (Iran)
امروز: پنج شنبه، 28 دي 1396 
English (United States) Persian (Iran)

حکمت اله داوودي رياست محترم شورا

*

اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين

تازه هاي خبر
Web Content Image
چگيني، عضو شوراي شهر قزوين:
طراحي اِلمان خاص براي شهداي شاخص و جانمايي آن در مرکز شهر، ضرورت دارد
 
1396/10/28 08:00 AM
Web Content Image
فصيحي رامندي، عضو شوراي شهر قزوين:
گام برداشتن در راه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت وظيفه تمامي اقشار و آحاد جامعه از کارمند ساده تا رييس جمهور است.
 
1396/10/28 09:47 AM
Web Content Image
در کميسيون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شورا؛
جلسه کميسيون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شوراي اسلامي شهر قزوين با موضوع ارائه گزارش عملکرد شهرداري در حوزه تحقيقات و پژوهش و بررسي برنامه 5 ساله دوم شهرداري برگزار شد.
 
1396/10/28 07:46 AM
Web Content Image
دقيقي، دبير شوراي شهر قزوين:
امروز براي آشنايي جوانان كشورمان با زندگي، تفكر و سيره اين شهيدان، بهترين روش نمايش زندگي آنها در قالب فيلم و سريال و مستند مي باشد که نمونه آن همين سريال شوق پرواز است.
 
1396/10/27 01:43 PM


دستور جلسه
دستور کار جلسات شوراي اسلامي شهر قزوين

 

 

رويداد ها
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |