English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 31 فروردين 1397 
English (United States) Persian (Iran)
مصوبات سال 1394
تعيين نرخ بليط اتوبوس و ميني بوس در سال 95   
توافق شهرداري با آقاي درافشاني و پريسا پاکدامن   
توافق شهرداري با آقاي ششپري   
توافق شهرداري با آقايان حبيب قلعه ها و شرکا   
توافق شهرداري با آقايان گروسي و شرکا   
توافق شهرداري با آقاي علي مهري   
توافق شهرداري با آقاي معصوم زاده   
قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک   
تسريع در تکميل ساختمان زائر سراي راهيان نوردر خرمشهر   
توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء   
توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري   
اعتراض به تغيير کاربري از فضاي سبز به مسکوني توسط شهرداري   
واگذاري سايت محمدآباد به شرکت پردازش   
درخواست هيئت مديره تعاوني مسکن نازنخ از شهرداري   
توافق شهرداري با آقاي شعبانيان و شرکاء   
حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع اشجار   
پرداخت عوارض بصورت نسيه   
تامين منابع مالي و اجراي برخي از پروژه هاي عمراني شهرداري   
مساعدت شهرداري به فرمانداري در خصوص پرداخت هزينهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي   
فروش شارع متارکه به خانم معصومه حماميها   
Showing 1 - 20 of 103 results.
Items per Page
صفحه از 6
مصوبات سال 1393
مساعدت مالي به ناحيه مقاومت بسيج امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) به منظور اعزام کاروانهاي راهير   
صدور مجوز املاک قولنامه اي در اراضي اسماعيل آباد   
دفترچه اصلاح بودجه سال 93 سازمان تاکسيراني شهرداري   
واگذاري قطعه اي در بلوار کمربندي شهيد بهشتي به انجمن صنفي کارگران ساختماني   
احداث بنا در زمين قولنامه اي در بر بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) حکمت 59   
واگذاري ملک شهرداري در خيابان آيت ا... کاشاني به آقاي مهرابي   
توافق شهرداري با وراث مرحوم مهدي حاجي کريمي در بخش 3   
تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند (پسماندهاي ساختماني و عمراني)   
مساعدت مالي به اداره کل اطلاعات   
توافق شهرداري با خانم نعلبران   
توافق شهرداري با آقاي قربانعلي حق وردي در بخش 2   
توافق شهرداري با آقاي صادق کريمي   
توافق شهرداري با آقاي افروز   
تفکيک و تعيين قدرالسهم ماکين با شهرداري در قطعه 47 کلي ملاصدرا   
اساسنامه عصر صنعت سبز کاسپين   
اولويتهاي مد نظر شورا در خصوص تحقق شهر الکترونيک   
توافق شهرداري با آقاي شعباني در بخش 4 قزوين   
روز بازارها   
توافق شهرداري با آقاي يوسفي در قريه اسماعيل آباد   
انهار و بستر ها در ليست اموال شهرداري   
Showing 1 - 20 of 105 results.
Items per Page
صفحه از 6
مصوبات سال 92
کارت پارک   
اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله افاغنه سال 93   
اخذ قيمت پايه تراكم و هزينه هاي مرتبط در باغ ويلاها   
اجراي بند 11 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي   
توافق با دانشگاه آزاد واحد قزوين   
تهاتر يك قطعه زمين در بخش 5 قزوين از موقوفات آقاي وزير   
اهالي ناحيه شهرك دانش   
خريد ماشين آلات و تجهيزات ناوگان سازمان عمران   
مساعدت مالي به ناحيه مقاوت بسيج سپاه   
افزايش نرخ كرايه اتوبوس درون شهري   
افزايش نرخ فروش تراكم مسكوني   
توافق با هيات امناي مسجد حضرت زهرا(س)   
صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن   
توافق با خانم نمازي در بخش 5 قزوين   
قرارداد با شركتهاي مسافربري   
سياستهاي كلي تدوين بودجه پيشنهادي سال 93   
افزايش نرخ كرايه سازمان اتوبوسراني   
خط 63 كيلو ولتي كابل ارتباطي پست پيغمبريه   
ساماندهي اتباع خارجي   
تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي زماني و خانم گيلكي در بلوار امام(ره)   
Showing 1 - 20 of 84 results.
Items per Page
صفحه از 5
مصوبات سال 91
نرخ فروش تراكم سال 91   
افزايش جايزه خوشحسابي به مؤديان شهرداري از 18 درصد به 22 درصد   
افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد   
اعمال كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي   
اخذ هزينه خدمات شهري از اتباع افاغنه در سال 91   
اخذ هزينه سرانه اتباع افاغنه در سال 91   
افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال 91   
تعيين نرخ سرويس مدارس سال 91   
تشويق دانش آموزان و دانشجويان ممتاز كاركنان شهرداري   
افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي سال 91   
نرخ سرويس مدارس سال تحصيلي 91-92   
اهدا جوايز خوشحسابي به شهرونداني كه قبوض خود را به موقع پرداخت كنند   
اخذ هزينه صدور مجوز و اجاره بهاء مكان و فضايي جهت احداث سايت BTS   
تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند   
نرخ تعرفه هاي خدمات آتش نشاني سال 91   
افزليش نرخ كرايه اتوبوس سال 91   
صدور مجوز ديوار كشي و اخذ عوارض مربوطه   
  
  
توافق با آقاي شاد   
Showing 1 - 20 of 174 results.
Items per Page
صفحه از 9
مصوبات سال 90
خريد مجموعه تاريخي سعدالسلطنه در خصوص مرمت كاروانسراي تاريخي و فرهنگي كشور   
اعطاي تسهيلات تشويقي جهت پرداخت نقدي و يكجاي خسارت تاديه كليه اسناد   
  (اعطاي 18 درصد جايزه خوشحسابي به مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود به صورت نقدي و يكجا دارند)
  (اخذ عوارض صدور پروانه)
  (اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي)
تعرفه خدمات معاينه فني خودرو براي سال 90   
كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي تا پايان سال 90   
هديه خوش حسابي ازعيد قربان لغايت عيد غدير جهت تسويه بدهي موديان بابت عوارض تبليغاتي تابلو   
مبلغ سرويس دهي مدارس در سال 90-91   
اخذ عوارض ساليانه از ساختمانهاي مسكوني كه به خوابگاه دانشجويي تغيير پيدا ميكند پنج برابر   
  (ماليات بر ارزش افزوده نسبت به اخذ عوارض قطع اشجار)
اجاره بهاي پاركينگ هاي عمومي شهرداري   
چگونگي دريافت عوارض از احداث هتل   
در خصوص تراكم در بافت فرسوده كه داخل حريم ميراث فرهنگي و پلاكهاي بلافصل مجاور بوده اند   
  (اخذ عوارض ساليانه از تمامي بانكهاي دولتي خصوصي مؤسسات مالي اعتباري تعاوني فعال ازسال 91)
تعرفه طرح كارت پارك و پاركينگهاي عمومي   
اعطاء 10 درصد جايزه خوش حسابي براي مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود بصورت نقدي دارند...   
افزايش كرايه اتوبوس مسير قزوين - محمود آباد و قزوين بيدستان   
چگونگي محاسبه ارزش معاملاتي   
اجراي دستورالعمل نحوهصدور مجوز و اخذ عوارض انتقال و بهره برداري محدود و معين از معابر   
Showing 1 - 20 of 211 results.
Items per Page
صفحه از 11
مصوبات سال 1389
توافق شهرداري با اداره گاز استان   
مساعدت به هيئت کشتي استان-مصوبه 734   
توافق شهرداري با شرکت سازندگي انصار-مصوبه733   
توافق شهرداري با آقايان پاکدامن و مهرورز و خانم پاکدامن-مصوبه 731   
توافق شهرداري با ادره کل اطلاعات -مصوبه 721   
توافق شهرداري با بانک شهر-مصوبه 720   
توافق شهرداري با آقاي زاهدي فر- مصوبه 716   
فروش سه قطعه زمين از زمين هاي جنب اتوبوسراني- مصوبه 715   
توافق شهرداري با مرحوم بنازاده -مصوبه 713   
توافق شهرداري در بخش 5 قزوين - مصوبه 711   
وصول عوارض خودرو به دفتاتر خدمات ارتباطي-مصوبه710   
دريافت هزينه سرانه اتباع افاغنه -مصوبه 709   
مساعدت به کاروانهاي راهيان نور- مصوبه 705   
تمديد قرارداد کارگزاران شرکت عمران و مسکن سازان- مصوبه 704   
واگذاري غرفه هاي متعلق به سازمان ميادين-مصوبه682   
Showing 1 - 15 of 295 results.
Items per Page
صفحه از 20
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |