English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 03 فروردين 1397 
English (United States) Persian (Iran)
تازه هاي خبر

چاپ

قافله باشي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

متأسفانه زيرزمين خانه ها را باشگاه مي کنند!

متأسفانه زيرزمين هاي خانه ها را به عنوان ورزش هوازي باشگاه مي کنند که اين فضاي بسته نه تنها مناسب براي ورزش هوازي نيست، بلکه ميتواند ضررهاي فراواني براي بانوان داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مهديه سادات قافله باشي در جلسه کميته بانوان به باشگاه هاي غير استاندارد بانوان اشاره کرد و توضيح داد: متأسفانه زيرزمين هاي خانه ها را به عنوان ورزش هوازي باشگاه مي کنند که اين فضاي بسته نه تنها مناسب براي ورزش هوازي نيست، بلکه ميتواند ضررهاي فراواني براي بانوان داشته باشد.

وي افزود: ميتوان در اين پارک بانوان باشگاهي احداث کرد که ديوارهاي آن شيشه اي و اطراف آن مشخص باشد تا هنگام ورزش بتوان طبيعت و فضاي پارک را مشاهده کرد.

پايان پيام/2035/آذر96

  •  
     
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |