English (United States) Persian (Iran)
امروز: چهارشنبه، 02 اسفند 1396 
English (United States) Persian (Iran)

حکمت اله داوودي رياست محترم شورا

*

اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين

تازه هاي خبر
Web Content Image
دقيقي، دبير شوراي اسلامي شهر قزوين:
دبير شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: رقم کد بودجه پروژه هاي ورزشي و حمايت از ورزش، بسيار ناچيز است.
 
1396/11/16 11:20 AM
Web Content Image
قافله باشي، سخنگوي شوراي شهر قزوين خبرداد:
سخنگوي شوراي شهر قزوين گفت: توجه به نواحي شهري همچون اسماعيل آباد و افزايش 40 درصدي بودجه اين مناطق در لايحه بودجه سال 97 دردستورکار است.
 
1396/11/14 12:54 PM
Web Content Image
قوامي، عضو شوراي شهر قزوين:
رقم پيشنهادي بودجه اموال و دارائي که به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق ميگيرد و همچنين جرايم کميسيون ماده 100 بايد بيشتر در نظر گرفته شود.
 
1396/11/9 12:44 PM
Web Content Image
قوامي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:
عضو شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: بايد درحوزه حمل ونقل عمومي تصميم عاقلانه بگيريم.
 
1396/11/19 12:20 PM


دستور جلسه
دستور کار جلسات شوراي اسلامي شهر قزوين

 

 

رويداد ها
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |