English (United States) Persian (Iran)
امروز: پنج شنبه، 03 اسفند 1396 
English (United States) Persian (Iran)

حکمت اله داوودي رياست محترم شورا

*

اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين

تازه هاي خبر
Web Content Image
داوودي، رئيس شوراي اسلامي شهر در سيماي قزوين:
رئيس شوراي اسلامي شهر در سيماي قزوين گفت: گستردگي و استحکام شوراي سياستگذاري شمس با شوراهاي مشابه شهرهاي ديگر قابل مقايسه نيست.
 
1396/12/3 10:55 AM
Web Content Image
در خاتمه جلسات بررسي بودجه؛
در خاتمه دهمين جلسه بررسي لايحه بودجه سال 97، اساسنامه باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين به تصويب اعضاي پارلمان محلي رسيد.
 
1396/12/2 01:06 PM
Web Content Image
با بسته شدن روند بررسي لايحه بودجه سال آتي؛ رخ داد؛
با بسته شدن روند بررسي لايحه بودجه سال آتي، کد اختصاص بودجه 2.5 ميليارد توماني به #مساجد در سال 97 تصويب شد.
 
1396/12/2 12:48 PM
Web Content Image
در جلسه پارلمان محلي؛
کد مربوط به احداث #خانه_نمايش ازجمله مواردي بود که به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد.
 
1396/12/2 12:39 PM


دستور جلسه
دستور کار جلسات شوراي اسلامي شهر قزوين

 

 

رويداد ها
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |