English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 03 فروردين 1397 
English (United States) Persian (Iran)
عناوين اخبار

چاپ

عبدالرزاقي،رئيس کميته شوراياريهاي شوراي شهرقزوين تأکيدکرد:

استفاده از ظرفيت آحاد جامعه براي ارتقاي جايگاه شوراياران

عبدالرزاقي، رئيس کميته شوراياريهاي شوراي شهر قزوين گفت: از ظرفيت آحاد جامعه براي ارتقاي شوراياران استفاده مي شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مهدي عبدالرزاقي، رئيس کميته شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين از وقوع اخبار و رخدادهاي جديد در حوزه شوراياريها خبرداد: از ظرفيت آحاد جامعه براي ارتقاي شوراياران استفاده مي شود.

*يکي از اهداف و دغدغه‌‌‌ها ي شوراي شهر برنامه‌ريزي براي حضور آگاهانه و پايدار شهروندان در عرصه‌هاي مختلف شهري قزوين است، شوراياران به عنوان افرادي از بطن محلات به فرصت ها، ظرفيت ها و نياز هاي ناحيه سکونت خود اشرافيت دارند، بنابراين براي مشارکت دادن شهروندان و جلب رضايت آنها از تصميم گيري هاي مديريت شهري، بايد از اين پتانسيل مردمي به نحو احسن استفاده شود.

 

*فقط آن دسته از فعاليت‌هاي شهري مستمر و پايدار مي‌مانند که از طريق افراد و گروه‌هاي اجتماعي درک و پذيرفته شوند، يکي از مهمترين راهکارهاي هاي دسترسي به اين مهم، آگاهي از خواسته‌هاي شهروندان در سطوح خُرد شهري از طريق شوراياران است، تا شاهد جلب حمايت مردمي در اجراي پروژ ها باشيم.

 

*با توجه به جايگاه ويژه شوراياران در تصميم گيري ها و جهت دهي توسعه شهر، شوراياران در حقيقت نماينده نواحي مختلف شهر قزوين، اقوام، قشرهاي صنفي و تخصصي مختلف هستند در همين راستا شاهد فعاليت شوراياران به نمايندگي از شهروندان نواحي ده گانه، باغداران، رانندگان، پزشکان در اين حوزه در اداور قبلي شورا بوده ايم.

 

*شوراياري نهاد نوپايي است، در صدديم در اين دوره شاهد ارتقاي   جايگاه شوراياري‌ها و تقويت آن باشيم و لازمه تحقق اين روند، برنامه‌ريزي دقيق و مشارکت دادن افراد داوطلب و فعال براي فعاليت در اين حوزه است.

 

*انتخاب شوراياران و صدور گواهي فعاليت آنها ظرف چند هفته اخير انجام ميشود، برخي از اعضاي شوراياري به دليل نداشتن زمان کافي و مشکلاتي از اين قبيل، تمايلي به فعاليت در اين حوزه ندارند به همين دليل شناسائي و استفاده از توان شهرونداني که بتوانند در اين حوزه بهتر خدمت رساني کنند کمي زمان بر شد.

 

*تعداد شوراياران بانوان در اين دوره افزايش مي يابد، با توجه به اينکه بانوان نيمي از جامعه را تشکيل مي دهند، حضور بيشتر بانوان در شوراياري ها موجب شناخت بهتر نيازهاي اين قشر در سطح محلات و سياست گذاري شورا براي رفاه حال آنها در توسعه شهري خواهد شد.

 

*با اتمام روند صدور احکام شوراياران، با آنها نشست مشترکي خواهيم داشت تا بتوانيم از نظرات، پيشنهادات آنها براي توسعه همه جانبه شهر استفاده نماييم.

پايان پيام/3005/آذر96

  •  
     
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |