چاپ

همزمان با 15 مهرماه صورت گرفت؛

حضور رئيس و اعضاي شوراي شهر در دفتر تسهيلگري محله ديمج

رئيس شوراي شهر و روساي کميسيونهاي املاک و مستغلات، سلامت و ورزش و عمران و شهرسازي پارلمان محلي دردفتر تسهيلگري ديمج به منظور درجريان قرارگرفتن از آخرين اقدامات اين مرکز حضور يافتند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ رئيس شوراي شهر و روساي کميسيونهاي املاک و مستغلات، سلامت و ورزش و عمران و شهرسازي پارلمان محلي همزمان با 15 مهرماه، دردفتر تسهيلگري ديمج به منظور درجريان قرارگرفتن از آخرين اقدامات اين مرکز حضور يافتند.

پايان پيام/2854/مهر96

  •