English (United States) Persian (Iran)
امروز: يکشنبه، 06 اسفند 1396 
English (United States) Persian (Iran)
عناوين اخبار

چاپ

در رسانه هاي مجازي انعکاس يافت؛

بخش دوم صحبت‌هاي اعضا و مديران شهرداري درباره پروژه هاي عمراني

صحبتهاي اعضاي شوراي شهر درباره پروژه هاي معاونت فني وعمراني شهرداري قزوين و گزارش معاون سرپرست شهرداري درباره پروژه هاي عمراني که در رسانه هاي مجازي انعکاس يافته است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ صحبتهاي اعضاي شوراي شهر درباره پروژه هاي معاونت فني وعمراني شهرداري قزوين و گزارش معاون سرپرست شهرداري از اين پروژه ها که در رسانه هاي مجازي انعکاس يافته است، در اين جلسه گزارش پروژه هاي سافاري پارک، سدهاي خاکي، جاده سلامت، خانه فرهنگ سنجيده، فرهنگسراي رز، پروژه هاي منطقه يک، دو، تکميل ساختمان اقامه نماز و پروژه دفع آبهاي سطحي نيز ارائه شد.

 

علمي معاون عمراني شهرداري قزوين و معرفي پروژه حکم آباد:

بودجه مصوب ?? ميليارد تومان و مبلغ پيمان ?? ميليون تومان است،

پيشرفت فيزيکي ?? درصد بوده

مشاور شرکت مهندسين ايجاد

پيمانکار سرمايه گذار شهر آتيه است.

پروژه حکم آباد تغيير کاربري داده ميشود و در زمان آقاي محمدزاده در سازمان راه و شهرسازي گفتند به شرط اينکه بالاي برج هتل بشود آورده از طرف سازمان تزريق ميشود.

مديرکل بعدي ( اقاي ماني فر) چون اعتقادي به اين مساله نداشت ، آورده اي هم محقق نشد و دوباره به کميسيون ماده5 برده شد و به کاربري قبلي برگشت داده شد.

 

مهدي عبدالرزاقي عضو شورا:

مگر راه و شهرسازي قرارداد و تفاهم نامه براي آورده مالي با شهرداري نداشته؟

 

علمي معاون عمراني شهرداري قزوين: تفاهم نامه داشته، ولي اجرا نکرده اند.

 

مهديه سادات قافله باشي عضو شورا:

اين پروژه از کي شروع شد و تا کي بايد مردم اين وضعيت را تحمل کنند؟

 

علمي معاون عمراني شهرداري:

 از سال ?? شروع شده و اميدواريم تا سال بعد به اتمام برسد.

 

سعيد دقيقي عضو شورا:

مگر اسکلت براساس هتل محاسبه نشده است چگونه تغيير کاربري ميدهند؟

 

علمي معاون عمراني شهرداري: اينها همه طبق برنامه و محاسبات انجام شده ‌است.

پروژه هفت دره يا سافاري پارک به صورت 3d max ارائه شد.

ميزان قرارداد ?? ميليارد تومان در ?? هکتار از اراضي باراجين و فدک انجام شده و پنج سد خاکي به مبلغ ??.? ميليارد تومان در طرح هفت دره انجام خواهد شد.

 

محسن حق شناس عضو شورا:

پروژه هفت دره از صفر تا صد آن چه ميزان هزينه دارد؟

 

علمي معاون عمراني شهرداري:

براي اجراي طرح ?? ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است.

 

مهديه سادات قافله باشي عضو شورا:

در روزي که طرح را مشاور ارائه دادند ?? ميليارد تومان عنوان کردند.

 

علمي معاون عمراني شهرداري:

?? ميليارد تومان براي ساخت پروژه و ?? ميليارد تومان براي سد خاکي هزينه ميشود.

 

محسن حق شناس عضو شورا:

آيا ما اولويت ديگري نداريم تا اين پول را مصرف کنيم؟ اين پروژه را جور ديگه اي نبينيم که اين را هزينه کنيم و در سالهاي بعدي باز هم پول تزريق کنيم.

 

علمي معاون عمراني شهرداري:

زمان بندي ?? ماه پيش بيني شده است،

در مورد تملکات کمي از زمان عقب تر هستيم و اگر طول بکشد مشکلاتي بوجود خواهد آمد.

 

حکمت اله داوودي رياست شورا: شهرداري در سفر رياست جمهوري به قزوين 10 طرح ارائه کرد و اين طرح براي بودجه انتخاب شد.

 

علمي معاون عمراني شهرداري:

 اين پول فقط براي مسائل عمراني و سد خاکي آنجاست و تجهيزات و حيوانات و .. در قالب اين رقم نيست.

 

فصيحي رامندي عضو شورا:

بين شهرداري و آقاي نوري يک قرارداد شفاف و روشن در مورد وضعيت حيوانات و ماشين آلات بسته شود که مشکلي پيش نيايد.

الان ?? تا ?? درصد حيوانات به اسم آقاي نوري هست و قرارداد شفاف نيست.

 

احدچگيني عضو شورا:

در گذشته شهرداري قزوين هيچ کمکي از دولت نگرفته و خودگردان بود.

در برنامه ششم حتي عوارض را هم ميخواستند به دولت بدهند و براي شهرداري ها مشکل ايجاد ميشد.

بعداز سفر رياست جمهوري به قزوين اعتبار 20 ميلياردي به قزوين تخصيص داده شد و حالا بايد توسط نمايندگان پيگيري شود که براي تکميل اين پروژه بودجه تخصيص داده شود که در آينده اين پروژه ابتر نماند.

 

محسن حق شناس عضو شورا:

اين درايت آقاي علمي معاون عمراني شهرداري قزوين است که چگونه اين پروژه را هدايت کند که مشکل برنخوريم.

 

علمي معاون عمراني شهرداري:

پروژه جاده سلامت ؛ که از پروژه هايي است که راندمان بالايي براي شهروندان دارد.

بودجه ??? ميليون توماني به آن اختصاص داده شده است.

پروژه فرهنگ سراي سنجيده با ?ميليارد و ??? ميليون تومان با زيربناي ??? متر مربع که به بهره برداري رسيده است.

 

فرهنگسراي رز در انتهاي خيابان راه آهن: پيشرفت فيزيکي ?? درصد و بصورت اماني انجام ميشود که نازک کاري براي آن مناقصه انجام خواهد شد. 

 

مهديه سادات قافله باشي عضو شورا: چرا قبل از افتتاح پروژه براي آنها نامگذاري ميشود؟

 

احدچگيني عضو شورا:

پروژه رز را به قسمت تجهيز کارگاه پل خليج فارس ببريم و براي اين قسمت يک کاربري ديگري تعريف کنيم.

 

محسن حق شناس عضو شورا:

منطقه پايين شهر يک شانسي آورده است که يک فرهنگ سرا در آنجا ساخته شود.

 

احدچگيني عضو شورا:

 ساختمان نيمه کاره فرهنگسراي رز را با وضعيت فعلي ميتوان کاربري ديگري برايش تعريف کرد چراکه در آينده نميتوان از آن به عنوان فرهنگسرا استفاده کرد و از همان تجهيز کارگاه استفاده شود. منظور من اين نيست که فضاهاي فرهنگي را کم کنيم، بلکه معتقدم هر مکاني با کاربري خاص خود تعريف شده و مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

علمي معاون عمراني شهرداري:

مرمت و ترميم ترانشه ها در نيمه دوم سال بيشتر هزينه خواهد شد.

براي محصور کردن زمينهاي باير و پروژه هاي نيمه کاره ??? ميليون تومان هزينه شده است.

براي پروژه خانه فرهنگ در شهرک شهيد بهشتي ??? ميليون تومان و براي

خانه فرهنگ ناصر آباد ??? ميليون تومان هزينه صرف شده است.

 

مهديه سادات قافله باشي عضو شورا:

چرا بحث پياده رو  سازي در بازار ادامه نداشت؟

براي پياده رو سازي ها دقيق تر کار شود تا افرادي که داراي معلوليت هستند بتوانند راحت تر در شهر قدم بردارند.

 

علمي معاون عمراني شهرداري قزوين: من مجري طرح هستم و هر طرحي که به ما بدهند اجرا ميکنيم. در بازار هم به علت اينکه ميوه و تره بار بود و نياز به شستشو داشت سنگ فرش انجام شد.

و باز هم اگر هر طرحي به معاونت عمراني داده شود انجام خواهيم داد.

پايان پيام/2860/مهر96

  •  
     
صفحه اصلي  |  معرفي شورا  |  آرشيو شورا  |  کميسيون ها  |  جلسات  |  روابط عمومي  |  ارتباط مردمي  |  قزوين کهن شهر  |