چاپ

در بوستان ملي باراجين صورت گرفت؛

حضور رئيس و اعضاي شوراي شهر در نشست ارائه گزارش پروژه کمربندي شرقي قزوين

رئيس و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در نشست ارائه گزارش اجراي پروژه کمربندي شرقي مرکز استان شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ رئيس و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در نشست ارائه گزارش اجراي پروژه کمربندي شرقي مرکز استان که همزمان با 21 شهريورماه در کارگاه کاري بوستان ملي باراجين برگزار شد، شرکت کردند.

پايان پيام/2870/شهريور96

  •