چاپ

در اولين جلسه اين کميسيون در شوراي پنجم؛

گزارش عملکرد سازمان خدمات طراحي در کميسيون عمران شورا ارائه شد

کميسيون عمران و شهرسازي پارلمان محلي قزوين با موضوع ارائه گزارش عملکرد سازمان خدمات طراحي حوزه معاونت شهرسازي شهرداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ کميسيون عمران و شهرسازي پارلمان محلي قزوين با موضوع ارائه گزارش عملکرد سازمان خدمات طراحي حوزه معاونت شهرسازي شهرداري همزمان با 22 شهريورماه با حضور اعضاي کميسيون، معاونت شهرسازي شهردار و مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در تالار مردم شورا برگزار شد.

پايان پيام/2780/شهريور96

  •