چاپ

براساس انتخاباتي که برگزار شد؛

نمايندگان شورا در کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين انتخاب شدند

سيده منيره قوامي و محسن حق شناس به عنوان نمايندگان شورا در شوراي سياست گذاري کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ در جلسه 21 شهريورماه پارلمان محلي مرکز استان، سيده منيره قوامي و محسن حق شناس به عنوان نمايندگان شورا در شوراي سياست گذاري کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين انتخاب شدند.

پايان پيام/2874/شهريور96

  •