چاپ

با هدف تعامل دوجانبه انجام شد؛

ديدار مديران اداره کل آموزش و پرورش با رئيس شوراي شهر قزوين

مديران ناحيه 1و2 اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه ديگر مديران و معاونين اين بخشها با رئيس شوراي شهر درراستاي تعامل و همکاري دوجانبه ديدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مديران ناحيه 1و2 اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه ديگر مديران و معاونين اين بخشها همزمان با سه شنبه 21 شهريورماه، با رئيس شوراي شهر درراستاي تعامل و همکاري دوجانبه ديدار و گفت و گو کردند.

پايان پيام/2871/شهريور96

  •