كميسيون ها و كميته ها

 

نام  کميسيون

کميسيون عمران و شهرسازي

کميسيون حمل و نقل و امور زير بنايي

کميسيون محيط زيست و خدمات شهري

کميسيون سلامت و ورزش

کميسيون فرهنگي- اجتماعي-هنري

کميسيون املاک

کميته حقوقي و نظارت

کميته شوراياري

کميته بانوان

رئيس

سعيد دقيقي

احد چگيني

سيده منيره قوامي

زهرا يوسفي

مهديه قافله باشي

مهدي عبدارزاقي

فرج اله فصيحي

مهدي عبدارزاقي

سيده منيره قوامي

نايب رئيس

مهدي عبدالرزاقي

فرج اله فصيحي

مهديه سادات قافله باشي

سعيد دقيقي

زهرا يوسفي

سعيد دقيقي

احد چگيني

زهرا يوسفي

مهديه سادات قافله باشي

دبير

احد چگيني

مهديه قافله باشي

------

مهدي عبدالرزاقي

سيده منيره قوامي

-----

مهديه سادات قافله باشي

سيده منيره قوامي

زهرا يوسفي

عضو

 

 

 

 

احد چگيني و محسن حق شناس

محسن حق شناس