بانک ايده ها
بانک ايده ها

کاربر محترم ! شما مي توانيد هر گونه پيشنهاد، انتقاد و يا درخواست مرتبط با شوراي اسلامي شهر قزوين را از طريق تکميل فرم زير براي ما ارسال داريد. از توجه و همکاري صميمانه شما سپاسگزاريم.